ปวส.ต่อป.ตรีวิศวเครื่องกล.อุตสาหการ

 

รับสมัครนักศึกษาจบปวส.ปวช.ม.6,กศน. เรียนต่อปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล-อุตสาหการ

รับนักศึกษาจำนวนจำกัด

 เอกสารการสมัคร 2 ชุด

สำเนาวุฒิการศึกษา
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
รูปถ่าย 1 นิ้ว
 
ค่าใช้จ่าย
จบม.6,ปวช. 230,000 บาท
จบปวส. 140,000 บาท
ผ่อนจ่ายได้
 

วิศวกรรมเครื่องกล

เป็นอีกสาขาหนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การประดิษฐ์คิดค้น การผลิต และการบำรุงรักษาระบบ การศึกษาของวิศวกรรมเครื่องกลค่อนข้างครอบคลุม กล่าวคือเป็นการศึกษาโดยใช้ความรู้ด้านฟิสิคส์ เคมี มาประยุกต์ใช้กับงานด้านกลศาสตร์ การออกแบบเครื่องกลเป็นต้น

วิชาที่จะเรียนในสาขานี้ คือ กลศาสตร์ของไหล เทอร์์โมไดนามิคส์ การเชียนแบบ วิศวกรรมยานยนต์ เครื่องกลไฟฟ้า 

อาชีพที่สามารถทำได้หลังเรียนจบ คือ วิศวกรเครื่องกล วิศวกรฝ่ายผลิต วิศวกรโรงงาน วิศวกรซ่อมบำรุง เป็นต้น

วิศวกรรมอุตสาหการ

จะเรียนในด้านการจัดการ การออกแบบ และการควบคุมเครื่องจักรกลในกระบวนการผลิตสมัยใหม่ช่วยให้องค์กรได้ประโยชน์สูงสุดเพิ่มกำไรและประสิทธภาพการทำงาน เป็นต้น

วิชาที่จะเรียนในสาขานี้คือ เทอร์โมไดนามิคส์ เทอร์โมไดนามิคนฺของวัสดุ กรรมวิธีการผลิต วิศวกรรมไฟฟ้า เขียนแบบวิศวกรรมการผลิต

อาชีพที่สามารถทำำได้หลังเรียนจบ คือ วิศวกรอุตสาหการในทุกองค์กร วิศวกรควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรความปลอดภัย วิศวกรวางแผนและการควบคุมกระบวนการผลิต เป็นต้น

 
  สนใจรายละเอียดการสมัครเรียน กรุณากรอกแบบฟอร์มติดต่อกลับ  กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว(Privacy Policy) ท่านที่จะสมัครเข้าศึกษาเราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน เพื่อการสมัครเรียนตามความประสงค์ของท่าน เราทราบดีว่าข้อมูลของท่านมีความสำคัญ ดังนั้นเราขอยืนยันที่จะรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่าน เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ยกเว้น- คู่ค้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการกับท่าน เช่น ผู้ให้บริการโดเมนเนม ธนาคารหรือผู้ให้บริการทางการเงิน- หน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์ของกระบวนการทางกฎหมาย- บุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เราได้รับการอนุญาตจากท่านเราอาจมีการส่งข่าวสาร ที่คิดว่าเหมาะสม และเป็นประโยชน์แก่ท่าน ซึ่งท่านสามารถแจ้งยกเลิก ลบหรือแก้ไขข้อมูลของท่าน โดยส่งอีเมล์แจ้งมาได้ที่ E-mail

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,165,799