ด่วน ! รับส่วนลดค่าเทอม5,000-10,000บ. เรียนป.ตรีเพื่อปรับวุฒิ                         . .ปรับเงินเดือนเลื่อนตำแหน่ง เทียบโอนได้จบได้เร็วกว่า สำหรับคนทำงาน                        .  .มีเวลาน้อย เรียนซ้ำ สอบไม่ผ่านไม่จบซักที..รับปรึกษาจบได้จริิง

  

                                                   .

สถาบันรัชต์ภาคย์ โครงการพิเศษเรียนวันพฤหัส เสาร์ อาทิตย์ เลือกเรียน 1 วัน

เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนมีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่ามหาวิทยาลัยของรัฐทุกประการ เปิดดำเนินการเรียนการสอน   ในสาขาวิชาต่างๆ มากว่า 20 ปี ได้แก่ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษา ศิลปศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์  โดยเน้นหนักวิชาการระดับสูง ทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท  มีจุดมุ่งหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ก้าวหน้าทันสมัยเป็นพลเมืองดีมีคุณธรรมสูงและมีความบริบูรณ์แห่งตน

 

หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน  

การบัญชี การตลาด การจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ รัฐศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์

วิศวกรรมเครื่องกล

เป็นอีกสาขาหนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การประดิษฐ์คิดค้น การผลิต และการบำรุงรักษาระบบ การศึกษาของวิศวกรรมเครื่องกลค่อนข้างครอบคลุม กล่าวคือเป็นการศึกษาโดยใช้ความรู้ด้านฟิสิคส์ เคมี มาประยุกต์ใช้กับงานด้านกลศาสตร์ การออกแบบเครื่องกลเป็นต้น

ปริญญาตรีวันอาทิตย์, สถาบันรัชต์ภาคย์, ปริญญาตรีเสาร์อาทิตย์, เรียนต่อปริญญาตรี,เรียนปริญญาตรีวันอาทิตย์, จบปวส.เรียนต่อปริญญาตรีวันอาทิตย์,            เรียนปริญญาตรี, บัญชีปริญญาตรี, หลักสูตรปริญญาตรีระยะสั้น, เรียนวิศวเครื่องกลวันอาทิตย์,เรียนปริญญาตรีรัฐศาสตร์,เรียนป.ตรีจบเร็ว,                        เรียนปริญญาตรีภาคพิเศษ,ปวส.ต่อป.ตรีวิศวะ,กศน.ต่อป.ตรี,เรียนรามคำแหง,เรียนสุโขทัย,เรียนปวส.ออนไลน์,เรียนปวส.จบเร็ว,เรียนป.ตรีออนไลน์,เรียนป.โทจบเร็ว,เรียนป.โทออนไลน์,เรียนป.เอก,เรียนป.เอกจบเร็ว,ป.ตรีวัน้สาร์,ป.ตรีวันอาทิตย์.ป.ตรีวันพฤหัส,MBA.ป.โทmba}

 

ทำไมต้องเลือกเรียนที่นี่

1.เลือกวันเรียนได้วันอาทิตย์ วันเสาร์ วันพฤหัส เหมาะกับคนที่มีเวลาน้อย.

2.เรียนเพื่อปรับเงินเดือนเลื่อนตำแหน่ง เทียบโอนได้ เรียนทีละวิชาแล้วสอบสะดวกง่ายกว่า

3.ได้กลุ่มเครือข่ายสังคมเพื่อน นักธุรกิจ เจ้าของกิจการ ข้าราชการ ครู พยาบาล ทหาร ตำรวจ นักการเมือง ฯลฯ 

4.มีอาจารย์ที่ปรึกษา(TA) แนะแนวติวเทคนิคเรียนจบเร็วได้อย่างมั่นใจ เทียบโอนได้จบเร็วกว่า

5.ไม่จำกัดอายุเหมาะสำหรับผู้ใหญ่ คนทำงานจนถึงเกษียณแล้วได้มาเรียนเป็นจำนวนมาก

6.หลักสูตรรับรองโดยสภาวิชาชีพบัญชี สภาวิศวกรรม สกอ.,กพ. กระทรวง จบแล้วรับราชการได้ต่อป.โท-เอกได้

 

สนใจรายละเอียดการสมัครเรียน กรุณากรอกแบบฟอร์มติดต่อกลับ  กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว(Privacy Policy) ท่านที่จะสมัครเข้าศึกษาเราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน เพื่อการสมัครเรียนตามความประสงค์ของท่าน เราทราบดีว่าข้อมูลของท่านมีความสำคัญ ดังนั้นเราขอยืนยันที่จะรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่าน เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ยกเว้น- คู่ค้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการกับท่าน เช่น ผู้ให้บริการโดเมนเนม ธนาคารหรือผู้ให้บริการทางการเงิน- หน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์ของกระบวนการทางกฎหมาย- บุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เราได้รับการอนุญาตจากท่านเราอาจมีการส่งข่าวสาร ที่คิดว่าเหมาะสม และเป็นประโยชน์แก่ท่าน ซึ่งท่านสามารถแจ้งยกเลิก ลบหรือแก้ไขข้อมูลของท่าน โดยส่งอีเมล์แจ้งมาได้ที่ E-mail : songpon2323@hotmail.com
 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ