สถาบันรัชต์ภาคย์ ด่วน ! รับสมัคร ป.ตรีอังกฤษธุรกิจ โรงแรมท่องเที่ยว การตลาด รับ40คน                       เข้าเรียนก่อนแบ่งผ่อนจ่ายได้ มีทุนกศ.เป็นส่วนลดค่าเทอม

ป.ตรี,ปริญญาตรี,ป.ตรีวันอาทิตย์,ปริญญาตรีวันอาทิตย์,ป.ตรีภาคพิเศษ,ปริญญาตรีภาคพิเศษ,ป.ตรีวันเสาร์,ปริญญาตรีวันเสาร์,ป.ตรีเสาร์อาทิตย์,ปริญญาตรีเสาร์อาทิตย์,รัชต์ภาคย์,ส.รัชต์ภาคย์,สถาบันรัชต์ภาคย์,ป.โท,ปริญญาโท,ป.โทวันอาทิตย์,ปริญญาโทวันอาทิตย์,ป.โทภาคพิเศษ,ปริญญาโทภาคพิเศษ,ป.โทวันเสาร์,ปริญญาโทวันเสาร์,ป.โทเสาร์อาทิตย์,ปริญญาโทเสาร์อาทิตย์,ปวส.ต่อป.ตรี,ปวส.ต่อปริญญาตรี,ป.ตรีวิศวะ,ปริญญาตรีวิศวะ,วิศวะเครื่องกล,วิศวะอุตสาหการ,ปวส.ต่อป.ตรีวิศวะ,ป.ตรีกู้เรียน,ปริญญาตรีกู้เรียน,ป.ตรีวันพฤหัส,ป.ตรีพฤหัส.ปริญญาตรีวันพฤหัส,ปริญญาตรีพฤหัส,ป.ตรีเรียนพฤหัส.ป.ตรีเรียนวันพฤหัส,ปริญญาตรีเรียนพฤหัส,ปริญญาตรีเรียนวันพฤหัส,เรียนพฤหัสป.ตรี,เรียนพฤหัสปริญญาตรี,ป.ตรีวันพุธ,ป.ตรีพุธ,ปริญญาตรีวันพุธ,ปริญญาตรีพุธ,ป.ตรีเรียนพุธ,ป.ตรีเรียนวันพุธ,ปริญญาตรีเรียนพุธ,ปริญญาตรีเรียนวันพุธ,เรียนพุธป.ตรี,เรียนพุธปริญญาตรี,เรียนวันพุธ,พฤหัสป.ตรี,พฤหัสปริญญาตรี,พุธป.ตรี,พุธปริญญาตรี,ม.6ต่อป.ตรี,ม.6ต่อปริญญาตรี,ปวช.ต่อป.ตรี,ปวช.ต่อปริญญาตรี,ป.ตรีต่อเนื่อง,ปริญญาตรีต่อเนื่อง,ป.ตรีกู้เรียน,ปริญญาตรีกู้เรียน,ป.ตรีกู้กยศ.,ปริญญาตรีกู้กยศ.,ป.ตรีกู้กกรอ.,ปริญญาตรีกู้กรอ.,เรียนป.ตรีกู้กยศ.

สถาบันรัชต์ภาคย์

    มีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่ามหาวิทยาลัยของรัฐทุกประการ เปิดดำเนินการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ บริหารธุรกิจ     วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษา ศิลปศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ เน้นหนักวิชาการระดับสูง ทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

มีจุดมุ่งหมายในการผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้ก้าวหน้า ทันสมัย เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรมสูง และมีความบริบูรณ์แห่งตน

สถาบันรัชต์ภาคย์ก่อตั้งโดย ดร. ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2536 

 

 

ทำไมเลือกเรียนที่นี่่

จุดเด่นของโครงการ

1.เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ หรือวันเสาร์ หรือวันพฤหัส หรือวันพุธ 1วัน/สัปดาห์ เดินทางสะดวก อยู่ใกล้ทางขึ้น-ลงทางด่วนพระราม 9  เอกมัย-รามอินทรา  ลาดพร้าว รามคำแหง มอเตอร์เวย์ลงศรีนครินทร์-พระราม 9 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

2.เรียนระบบ Block Course ทีละวิชาแล้วสอบสะดวกง่ายกว่า เรียนสบาย บรรยากาศสร้างความมั่นใจได้ดีกว่า

3.เรียนนวัตกรรมใหม่/Mind Map/Coaching/Creative Value ระบบคิดวิเคราะห์ สังสันทน์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

4.ได้กลุ่มเครือข่ายสังคมเพื่อน(Network Power) นักธุรกิจ นักบริหาร เจ้าของกิจการ ข้าราชการ ครู พยาบาล ทหาร ตำรวจ นักการเมือง ฯลฯ  กลุ่มที่จะช่วยสร้างและเปลี่ยนโลกทัศน์ใหม่ที่มีความสุขและความมั่งคั่งแบบยั่งยืน

5.มีอาจารย์ที่ปรึกษา(TA) ดูแลคอยช่วยให้คำแนะนำจนเรียนจบ และสามารถค้นพบแนวทางของตนเองได้

6.จบได้อย่างมั่นใจ โดยคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงของสถาบันและจากองค์กรขนาดใหญ่ระดับชาติ ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่ช่วยสนับสนุนนักศึกษาให้ก้าวหน้าตลอดเวลา หลักสูตรกระทรวงศึกษาและสภาวิชาชีพรับรอง

สนใจรายละเอียดการสมัครเรียน กรุณากรอกแบบฟอร์มติดต่อกลับ  กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว(Privacy Policy) ท่านที่จะสมัครเข้าศึกษาเราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน เพื่อการสมัครเรียนตามความประสงค์ของท่าน เราทราบดีว่าข้อมูลของท่านมีความสำคัญ ดังนั้นเราขอยืนยันที่จะรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่าน เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ยกเว้น- คู่ค้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการกับท่าน เช่น ผู้ให้บริการโดเมนเนม ธนาคารหรือผู้ให้บริการทางการเงิน- หน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์ของกระบวนการทางกฎหมาย- บุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เราได้รับการอนุญาตจากท่านเราอาจมีการส่งข่าวสาร ที่คิดว่าเหมาะสม และเป็นประโยชน์แก่ท่าน ซึ่งท่านสามารถแจ้งยกเลิก ลบหรือแก้ไขข้อมูลของท่าน โดยส่งอีเมล์แจ้งมาได้ที่ E-mail : songpon2323@hotmail.com
 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ