ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

   1.ตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต

   2.ค่าเทอมหน่วยกิตละ 1.000 บาท

   3.ค่าบำรุงการศึกษาปีละ 3,000 บาท

   4.จบปวส.ค่าเทียบโอน 2,000 บาท

   5.จบปวส.ถ้าเทียบโอนได้ 54 หน่วยกิต เรียนเพิ่ม 75 หน่วยกิต

Visitors: 1,170,565