ป.ตรี-โท การสมัครเรียน

  

                                                 

สนใจสมัครเรียนติดต่อ  
 
โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ เรียนวันพุธ วันพฤหัส วันเสาร์ วันอาทิตย์ เลือกวันเรียนได้
สาขาการจัดการ บัญชี การตลาด คอม.ธุรกิจ ท่องเที่ยวโรงแรม ภาษาอังกฤษ รัฐประศาสนศาสตร์
วิศวเครื่องกล วิศวอุตสาหการ

โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ
สาขาการจัดการ บัญชี(MBA.) รัฐประศาสนศาสตร์(MPA.) บริหารการศึกษา(M.Ed.)
ต้องสมัครโดยตรงกับ อาจารย์ทรงพล เท่านั้น เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ มีหนังสือตำราเรียนให้ฟรี
(มีทุนการศึกษาเป็นส่วนลดค่าเทอม สำหรับนักศึกษาทุกคน ที่สมัครโดยตรงเท่านั้น)
 
ที่ โครงการป.ตรีภาคพิเศษ  อาคารตึกช้างคู่ ห้อง 224A ชั้น 2 (ชั้นบนศูนย์อาหาร) 
ด่วน ! รับจำกัดเพียงสาขาละ 1 ห้อง 40 คนเท่านั้น
        รับโอนย้ายเทียบโอนจากทุกมหาวิทยาลัย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 

เรียนป.ตรี รับผู้ที่จบ ม.6,ม.6กศน.,ปวช.,ปวส.(เทียบโอน),โอนป.ตรียังไม่จบ,เรียนป.ตรีที่2

เรียนป.โท รับผู้ที่จบป.ตรีทุกสาขา

รับนักศึกษาจำนวนจำกัด

 

เอกสารการสมัคร2ชุด
สำเนาวุฒิการศึกษา
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
รูปถ่าย 1 นิ้ว
 
ค่าใช้จ่าย แบ่งผ่อนจ่ายได้
สาขาบริหารธุรกิจ
ป.ตรีเรียนตลอดหลักสูตร 150,000 บาท
ปวส.ต่อป.ตรี 75,000 บาท วันอาทิตย์ วันเสาร์
ปวส.ต่อป.ตรี 60,000 บาท วันพุธ วันพฤหัส หรือวันเสาร์
แบ่งผ่อนจ่ายได้เดือนละ1,000-3,000 บาท
 
ป.โท MBA.เรียนตลอดหลักสูตร 100,000 บาท
M.Ed,MPA.เรียนจบหลักสูตร 120,000 บาท

ป.ตรีวิศวเครื่องกล-อุตสาหการ
ม.6,ปวช.ต่อป.ตรีวิศวะ 240,000 บาท
ปวส.ต่อป.ตรีวิศวะ 140,000 บาท
 
แบ่งผ่อนจ่ายได้
 
 
สนใจรายละเอียดการสมัครเรียน กรุณากรอกแบบฟอร์มติดต่อกลับ  กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว(Privacy Policy) ท่านที่จะสมัครเข้าศึกษาเราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน เพื่อการสมัครเรียนตามความประสงค์ของท่าน เราทราบดีว่าข้อมูลของท่านมีความสำคัญ ดังนั้นเราขอยืนยันที่จะรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่าน เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ยกเว้น- คู่ค้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการกับท่าน เช่น ผู้ให้บริการโดเมนเนม ธนาคารหรือผู้ให้บริการทางการเงิน- หน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์ของกระบวนการทางกฎหมาย- บุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เราได้รับการอนุญาตจากท่านเราอาจมีการส่งข่าวสาร ที่คิดว่าเหมาะสม และเป็นประโยชน์แก่ท่าน ซึ่งท่านสามารถแจ้งยกเลิก ลบหรือแก้ไขข้อมูลของท่าน โดยส่งอีเมล์แจ้งมาได้ที่ E-mail : songpon2323@hotmail.com

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ