ป.ตรี-โท การสมัครเรียน


 

 

สนใจสมัครเรียนติดต่อ  
 
โครงการ วี.ไอ.พี.ภาคพิเศษ เรียนวันพุธ วันพฤหัส วันเสาร์ วันอาทิตย์ เลือกวันเรียนได้
 
ต้องสมัครโดยตรงกับ อาจารย์ทรงพล เท่านั้น เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ มีหนังสือตำราเรียนให้ฟรี
(มีทุนการศึกษาเป็นส่วนลดค่าเทอม สำหรับนักศึกษาทุกคน ที่สมัครโดยตรงเท่านั้น)
 
ที่ โครงการวี.ไอ.พี.ภาคพิเศษ  อาคารตึกช้างคู่ ห้อง 224A ชั้น 2 (ชั้นบนศูนย์อาหาร)
ด่วน ! รับจำกัดเพียงสาขาละ 1 ห้อง 40 คนเท่านั้น
        รับโอนย้ายเทียบโอนจากทุกมหาวิทยาลัย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 

เรียนป.ตรี รับผู้ที่จบ ม.6,ม.6กศน.,ปวช.,ปวส.(เทียบโอน),โอนป.ตรียังไม่จบ,เรียนป.ตรีที่2

เรียนป.โท รับผู้ที่จบป.ตรีทุกสาขา

รับนักศึกษาจำนวนจำกัด

 

เอกสารการสมัคร2ชุด
สำเนาวุฒิการศึกษา
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
รูปถ่าย 1 นิ้ว
 
ค่าใช้จ่าย แบ่งผ่อนจ่ายได้
สาขาบริหารธุรกิจ
ป.ตรีเรียนตลอดหลักสูตร 150,000 บาท
ปวส.ต่อป.ตรี 75,000 บาท วันอาทิตย์ วันเสาร์
ปวส.ต่อป.ตรี 60,000 บาท วันพุธ วันพฤหัส หรือวันเสาร์
แบ่งผ่อนจ่ายได้เดือนละ1,000-3,000 บาท
ป.โท MBA.เรียนตลอดหลักสูตร 100,000 บาท
แบ่งผ่อนจ่ายได้

ป.ตรีวิศวเครื่องกล-อุตสาหการ
ม.6,ปวช.ต่อป.ตรีวิศวะ 240,000 บาท
ปวส.ต่อป.ตรีวิศวะ 140,000 บาท
 
 
สนใจรายละเอียดการสมัครเรียน กรุณากรอกแบบฟอร์มติดต่อกลับ  กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว(Privacy Policy) ท่านที่จะสมัครเข้าศึกษาเราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน เพื่อการสมัครเรียนตามความประสงค์ของท่าน เราทราบดีว่าข้อมูลของท่านมีความสำคัญ ดังนั้นเราขอยืนยันที่จะรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่าน เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ยกเว้น- คู่ค้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการกับท่าน เช่น ผู้ให้บริการโดเมนเนม ธนาคารหรือผู้ให้บริการทางการเงิน- หน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์ของกระบวนการทางกฎหมาย- บุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เราได้รับการอนุญาตจากท่านเราอาจมีการส่งข่าวสาร ที่คิดว่าเหมาะสม และเป็นประโยชน์แก่ท่าน ซึ่งท่านสามารถแจ้งยกเลิก ลบหรือแก้ไขข้อมูลของท่าน โดยส่งอีเมล์แจ้งมาได้ที่ E-mail : songpon2323@hotmail.com

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ